Chci vlastní náramky

  Zásady ochrany osobních údajů

  Ochrana osobních údajů

  Ochranu osobních údajů považujeme za důležitou a nezbytnou součást našich systémů a procesů. V souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále také „GDPR“) a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) předkládáme následující prohlášení.

  Správce

  IdentCORE s.r.o. se sídlem Horní Česká 248/19, 669 02 Znojmo

  IČO: 01755536, DIČ: CZ01755536
  Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně spisová značka C79293.

  (dále jen jako „Správce“)

  Kontaktní údaje Správce

  E-mail: info@identcore.cz
  Poštovní adresa: Horní Česká 248/19, 669 02 Znojmo.

  Zpracování osobních údajů

  Účel zpracování osobních údajů

  Nabízení obchodu a služeb na základě uděleného souhlasu subjektu údajů podle č. 6 odst. 1 písmene a) GDPR.

  Seznam osobních údajů

  Následující osobní údaje mohou být s Vaším souhlasem zpracovávány pro účely nabízení obchodu a služeb, pro účely nabídky našich produktů od naší společnosti nebo za účelem zasílání novinek:

  • Jméno a příjmení
  • E-mailová adresa
  • Telefonní číslo

  Poskytnutí osobních údajů není zákonným ani smluvním požadavkem nutným pro uzavření smlouvy. Osobní údaje jsou poskytnuty zcela dobrovolně na základě souhlasu a tento souhlas můžete kdykoli odvolat.

  Při zpracování osobních údajů nedochází k profilování na základě automatizovaného zpracování. Zpracování však může být manuální, popř. automatizované.

  Vaše osobní údaje nejsou zasílány mimo EU ani s nimi není jakkoliv manipulováno mimo účely uvedené v těchto podmínkách.

  Doba uložení Vašich osobních údajů

  Vaše osobní údaje uchováváme na dobu 10 let, pokud není u níže uvedeného souhlasu uvedeno jinak.

  Další zpracovatelé osobních údajů

  Správce pro zajištění zpracování osobních údajů nevyužívá další zpracovatelské strany. Data jsou primárně zpracována v interním CRM systému od firmy Raynet. Data stále slouží pouze k interním účelům a další strany k nim nemají přístup.

   

  Zdroje pro získání osobních údajů

  Správce získává osobní údaje především prostřednictvím poptávkového formuláře, e-mailového newsletteru a dále pak z webového chatu implementovaného na webu Správce. Osobní údaje mohou být získány i mimo výše uvedené zdroje, především prostřednictvím obchodní činnosti pracovníků Správce. Osobní data jsou vždy získávána pouze se souhlasem subjektu dat.

  Zpracování osobních údajů uvedených v poptávkovém formuláři

  Odesláním poptávkového formuláře jste vyjádřili souhlas s tím, že naše společnost Vás může kontaktovat a informovat o našich produktech a službách. Tento souhlas jste udělili na období 5 let ode dne odeslání poptávkového formuláře a můžete jej kdykoli odvolat. Změnu nebo odvolání uděleného souhlasu můžete provést pomocí formuláře pro správu souhlasů. Zpracovávané osobní údaje:

  • Jméno a příjmení
  • E-mailová adresa
  • Telefonní číslo

  Zpracování osobních údajů uvedených ve formuláři „Pošlete nám životopis“

  Odesláním formuláře „Pošlete nám životopis“ jste vyjádřili souhlas s tím, že naše společnost Vás může kontaktovat a informovat o nabídce pracovních pozic v naší společnosti. Tento souhlas jste udělili na období 5 let ode dne odeslání formuláře a můžete jej kdykoli odvolat. Změnu nebo odvolání souhlasu můžete provést pomocí formuláře pro správu souhlasů. Ten správný si vyberte v přehledu.

  Zpracovávané osobní údaje:

  Jméno a příjmení

  E-mailová adresa

  Telefonní číslo

  Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

  Právo odvolat souhlas se zpracování osobních údajů

  Kdykoli můžete odvolat dříve udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro účely nabízení obchodu a služeb. Odvolání lze provést prostřednictvím e-mailu uvedeného na stránkách, či písemně na kontaktní adrese Správce.

  Odvoláním souhlasu není dotčeno právo na zpracování Vašich osobních údajů před jeho odvoláním.

  Právo požadovat informace a přístup ke zpracování osobních údajů

  Můžete požádat o informaci, zda dochází ke zpracování Vašich osobních údajů. Požádat o informaci a přístup ke zpracování Vašich osobních údajů můžete prostřednictvím 

  Právo na výmaz

  Můžete požádat o výmaz Vašich osobních údajů, kdy je naší povinností takto učinit bez zbytečných odkladů. Právo na výmaz Vám však můžeme odmítnout dle zákonných důvodů a to buď v případě, kdy osobní data potřebujeme k plnění smlouvy, nebo nás k jejich uchování zavazuje právní povinnosti či oprávněný zájem Správce.

  Požádat o výmaz Vašich osobních údajů můžete prostřednictvím e-mailové adresy. Vždy uvádějte předmět žádost o výmaz osobních údajů. 

  Právo na opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů

  Můžete požádat o opravu, popř. doplnění Vašich osobních údajů Správce prostřednictvím e-mailu Správce. 

  Právo na omezení zpracování

  Můžete požádat Správce o ukončení zpracovávání osobních údajů prostřednictvím e-mailové adresy Správce

  Právo na přenositelnost údajů

  Můžete požádat o Vaše osobní údaje ve formátu potřebném pro další automatizované zpracování. Požádat o soubor s Vašimi osobními údaji můžete prostřednictvím e-mailu Správce. 

  Navrhni si náramky

  Probuď svou fantazii. Vytvoř si stylovej a originální náramek " šitý tobě na míru". Zkus to hned teď.

  Poptej si náramky

  Dochází ti inspirace...i na toto jsme připraveni. Stačí mrknout do naší galerie a vyplnit poptávkový formulář.